Partnerji projekta

Hrvatski restauratorski zavod – vodilni partner

Hrvaški restavratorski zavod je osrednja institucija za raziskovanje, konserviranje-restavriranje, zaščito in ohranjanje hrvaškega kulturnega premoženja. Ustanovljen je bil leta 1997 ob združitvi Zavoda za restavriranje umetnin (ustanovljen 1948) in Restavratorskega zavoda Hrvaške (ustanovljen 1966). Zavod se financira iz državnega proračuna in tesno sodeluje s konservatorskimi oddelki na Upravi za zaščito kulturne dediščine Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške, kot tudi s strokovnimi in znanstvenimi institucijami na Hrvaškem in v tujini.

Več

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege je odgovoren za konserviranje kulturnih spomenikov na Bavarskem (160.000 spomenikov). Institucija spada pod Bavarsko državno ministrstvo za izobraževanje, znanost in umetnost. Ustanovljena je bila 6. septembra 1908 in že od začetku je v njenem okviru delovala delavnica z restavratorji. To pomeni, da ima institucija več kot stoletno tradicijo, ki je tudi arhivsko dobro dokumentira.

Več

Karel-Franzes Universität Graz

Univerza v Gradcu, ki je bila ustanovljena leta 1585, velja za drugo najstarejšo avstrijsko univerzo in eno največjih v državi. Mnogo odličnih znanstvenikov, med katerimi je šest Nobelovih nagrajencev, je na njej predavalo in raziskovalo. Z 32.500 študenti in 4300 zaposlenimi Univerza v Gradcu pomembno prispeva k utripu štajerske prestolnice. Njena lokacija v Evropi spodbuja živahne znanstvene, gospodarske in kulturne izmenjave z Jugovzhodno Evropo, ki so koristne tako za samo mesto kot tudi za izobraževalne ustanove.

Več

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bil ustanovljen leta 1999 pod takratnim Zakonom o varovanju kulturne dediščine (ZVKD) in je združil sedem regionalnih zavodov za varstvo kulturne dediščine in Restavratorski center pod eno okrilje. Zavod sestavljajo Spomeniškovarstvena služba s sedmimi območnimi enotami ter Center za konservatorstvo z dvema organizacijskima enotama – Restavratorskim centrom ter Centrom za preventivno arheologijo. S tem zagotavljajo javno službo pri varovanju in konserviranju nepremične kulturne dediščine ter z njo povezano nepremično in neotipljivo dediščino.

Več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje več kot 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 5600 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu.

Več