Partneri na projektu

Hrvatski restauratorski zavod – vodeći partner

Hrvatski restauratorski zavod središnja je ustanova koja djeluje na području istraživanja, konzerviranja i restauriranja, zaštite i očuvanja kulturnih dobara u Hrvatskoj. Osnovan je 1997. godine spajanjem Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen 1948. godine) i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine). Zavod se financira sredstvima iz državnog proračuna, a neposredno surađuje s konzervatorskim odjelima Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te sa stručnim i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Opširnije

Bavarski državni zavod za zaštitu spomenika

Bavarski državni zavod za zaštitu spomenika središnja je ustanova za konzerviranje svih vrsta spomenika kulture u Bavarskoj (160 000 spomenika). Zavod je u nadležnosti Bavarskog državnog ministarstva obrazovanja, znanosti i umjetnosti. Osnovan je 6. rujna 1908. godine. Od samog osnutka pri Zavodu djeluje i restauratorska radionica, što predstavlja više od 100 godina iskustva koje je zabilježeno u arhivu Zavoda.

Opširnije

Sveučilište u Grazu

Sveučilište u Grazu osnovano je 1585. godine i drugo je po starosti sveučilište u Austriji te je jedna od najvećih visokoškolskih ustanova u zemlji. Na njemu su radili mnogi izvrsni znanstvenici, među kojima je bilo i šest dobitnika Nobelove nagrade. Sa 32 500 studenata i 4 300 zaposlenika, Sveučilište u Grazu značajno doprinosi životu glavnog grada pokrajine Štajerske. Geografski položaj Graza potiče znanstvenu, ekonomsku i kulturnu razmjenu s jugoistočnom Europom, što znatno doprinosi gradu, ali i obrazovnim institucijama.

Opširnije

Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije

Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije osnovan je 1999. godine temeljem Zakona o zaštiti kulturne baštine te je objedinio sedam regionalnih zavoda za zaštitu kulturne baštine i Restauratorski centar. Zavod je sastavljen od Službe za kulturnu baštinu sa sedam regionalnih ureda i Centra za konzervaciju s dvije organizacijske jedinice – Restauratorski centar i Centar za zaštitnu arheologiju. Sve njegove sastavnice javne su ustanove koje djeluju na području zaštite i konzervacije nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine.

Opširnije

Sveučilište u Ljubljani

Sveučilište u Ljubljani najstarija je i najveća visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova u Sloveniji. Sveučilište je osnovano 1919. godine, a danas ima više od 40 000 studenata na diplomskom i poslijediplomskom studiju te zapošljava oko 5 600 profesora, istraživača, asistenata i administrativnog osoblja na 23 fakulteta i tri umjetničke akademije. Središnja zgrada Sveučilišta, tri akademije i svi fakulteti smješteni su u centru Ljubljane. Najnovije i najmodernije građevine izgrađene su u predgrađu grada, čineći Sveučilište i njegove studente sveprisutnima u gradu.

Opširnije