Partnerji projekta

Hrvatski restauratorski zavod – vodilni partner

Hrvaški restavratorski zavod je osrednja institucija za raziskovanje, konserviranje-restavriranje, zaščito in ohranjanje hrvaškega kulturnega premoženja. Ustanovljen je bil leta 1997 ob združitvi Zavoda za restavriranje umetnin (ustanovljen 1948) in Restavratorskega zavoda Hrvaške (ustanovljen 1966). Zavod se financira iz državnega proračuna in tesno sodeluje s konservatorskimi oddelki na Upravi za zaščito kulturne dediščine Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške, kot tudi s strokovnimi in znanstvenimi institucijami na Hrvaškem in v tujini.

Oddelki zavoda in delavnice, ki so specializirani za konserviranje in restavriranje nepremične (arhitekturna dediščina, stensko slikarstvo in mozaiki, kamnita plastika in štuk), premične (štafelajno slikarstvo, lesena polihromirana plastika, pohištvo, dela na papirju, dela na usnju, tekstil in kovine), arheološke kulturne dediščine (kopenske in podvodne dediščine) ter drugih predmetov kulturnega, zgodovinskega in tehničnega pomena, so locirani po celotnem hrvaškem ozemlju: v Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Ludbregu, Reki, Zadru, Osijeku in Juršićih. Zavod sestavljajo tudi prirodoslovni in fotografski laboratorij, knjižnica in dokumentacijski oddelki. Poleg raziskovalnega in konservatorsko-restavratorskega dela, se Zavod osredotoča na razvoj normativov v svojem poklicu ter na promoviranje kulturne dediščine z organiziranjem konferenc in delavnic, razstav, kot tudi s svojo publicistično dejavnostjo.

Sodelujoči strokovnjaki:

Pridruženi strokovnjaki i partnerji: