Partneri na projektu

Hrvatski restauratorski zavod – vodeći partner

Hrvatski restauratorski zavod središnja je ustanova koja djeluje na području istraživanja, konzerviranja i restauriranja, zaštite i očuvanja kulturnih dobara u Hrvatskoj. Osnovan je 1997. godine spajanjem Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen 1948. godine) i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine). Zavod se financira sredstvima iz državnog proračuna, a neposredno surađuje s konzervatorskim odjelima Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te sa stručnim i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Odjeli i radionice Zavoda specijalizirane su za konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (arhitektonske baštine, zidnih slika i mozaika, kamenih skulptura i štukatura), pokretnih kulturnih dobara (štafelajne slike, drvene polikromne skulpture, namještaj, te umjetnička djela na papiru, koži, tekstilu i metalu), arheološke baštine (kopnena i podvodna) i ostalih predmeta od kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja. Sastavnice Hrvatskog restauratorskog zavoda nalaze se diljem zemlje – u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Ludbregu, Rijeci, Zadru, Osijeku, Vodnjanu i Juršićima. Pri Zavodu djeluju i Prirodoslovni laboratorij, Fotolaboratorij, Knjižnica te Informacijsko-dokumentacijski odjel.

Stručnjaci uključeni u projekt:

Pridruženi stručnjaci i partneri: