Vijesti

5. 12. 2019.

Završetak projekta TrArS

Projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub okončan je 30. studenoga 2019. godine. Međutim, pozivamo vas da i dalje pratite ove mrežne stranice jer se novi nalazi o umjetninama redovito ažuriraju u Katalogu umjetnina.

Tekstove na ovih stranicama pripremili su: Zsuzsanna Boda, Saša Dolinšek, Paul-Bernhard Eipper, Elena Holzhausen, Rupert Karbacher, Katja Kavkler, Eva Klein, Matej Klemenčič, Martin Mannewitz, Andreas Müller, Martina Ožanić, Valentina Pavlič, Christina Pichler, Michael Preiss, Dagmar Probst, Alessandro Quinzi, Christine Rabensteiner, Lea Rechenauer, Judith Schekulin, Ingeborg Schemper-Sparholz, Margit Stadlober, Nina Stainer, Julia Strobl, Andrea Šimunić, Ksenija Škarić i Martina Wolff Zubović.

Iza objektiva fotoaparata su: Dieter Bacher, Valentin Benedik, Hans Peter Bojar, Julia Brandt, Jens Bruchhaus, Saša Dolinšek, Paul-Bernhard Eipper, Michael Forstner, Ljubo Gamulin, Martina Ivanuš, Miran Kambič, Rupert Karbacher, Matej Klemenčič, Motovila, Jovan Kliska, Bastian Krack, Eva Kullmer, Nicolas Lackner, Anja Lindbichler, Danijel Lončar, Philipp Mansmann, Barbara Murg, Igor Nikolić, Nikolina Oštarijaš, Martina Ožanić, Valentina Pavlič, Miroslav Pavličić, Christina Pichler, Michael Preiβ, Julia Strobl, Ksenija Škarić, Jurica Škudar, Goran Tomljenović, Ivan Vidović, Esther Wendt, Nathalie Winter, Silvia Margrit Wolf, Zottmann GmbH.

Tekstove su preveli i/ili lektorirali: Amidas, Julia Brandt, Graham Clarke, Šime Demo, Nikolina Jovanović, Rupert Karbacher, Heike Lang, Katra Meke, Danijel Lončar, Christina Pichler, Andrea Šimunić, Rosanda Tometić, Eva Triebl, Valentina Pavlič.

Korisničko sučelje razvio je Dražen Karaman, a sustav je programirao Tomislav Uvodić.

Projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub provodio se od 1. lipnja 2017. do 30. studenoga 2019. godine, uz potporu Europske unije u sklopu programa Kreativna Europa. Za sadržaj mrežnih stranica nije odgovorna Europska komisija, nego isključivo autori.