Novice

7. 10. 2019.

Monografija “Po sledeh umetnosti družine Straub”

Monografija, objavljena v septembru 2019, prinaša rezultate dvoletnih interdisciplinarnih raziskav, ki so bile izvedene pod okriljem mednarodnega projekta Tracing the Art of the Straub Family (TrArS). Monografija vsebuje strokovna in znanstvena besedila o kontekstu delovanja, zgodovini in umetnostnih delih članov umetniške družine Straub. V monografiji so tudi poglavja, v katerih so predstavljeni najnovejši izsledki tehničnih raziskav izbranih umetniških del, ki so bile izvedene v času projekta v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem.

Drug del monografije predstavlja celoten katalog del dveh generacij družine Straub v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem.

Avtorji besedil so sodelavci mednarodnega projekta TrArS iz partnerskih in pridruženih institucij. Fotografije v tematskih poglavjih in katalogu so bile prav tako posnete v sklopu projekta, in sicer med dokumentiranjem umetniških del.

Vsa tematska poglavja so objavljena v angleščini, s prevodom celotnega besedila ali povzetkom pa tudi v nemščini, slovenščini ali hrvaščini, medtem ko je besedilo kataloga objavljeno zgolj v angleščini.

Downloads (PDF)

Cover

Contents

The Straub Family Tree

Julia Strobl, Ingeborg Schemper-Sparholz, Matej Klemenčič: Between Academic Art and Guild Traditions

Julia Strobl: The Straub Family in Wiesensteig

Julia Strobl: Johann Baptist Straub

Christina Pichler: Philipp Jakob Straub

Valentina Pavlič: Joseph Straub

Michael Preiß: Johann Georg Straub

Martina Ožanić, Martina Wolff Zubović: Franz Anton Straub

Rupert Karbacher, Lea Rechenauer: Results of the Examination of the High Altar of St George in Munich-Bogenhausen

Paul-Bernhard Eipper: The Historical Handling of Original Polychromy: The Case of the Straub Family's Work

Saša Dolinšek, Katja Kavkler: Discovering Joseph Straub’s Works of Art

Ksenija Škarić: Polychromy: The Study of Typology, Technology and Masters of the Croatian Corpus

Sources and Literature

List of Abbreviations

Imprint

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.