Partneri na projektu

Sveučilište u Ljubljani

Sveučilište u Ljubljani najstarija je i najveća visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova u Sloveniji. Sveučilište je osnovano 1919. godine, a danas ima više od 40 000 studenata na diplomskom i poslijediplomskom studiju te zapošljava oko 5 600 profesora, istraživača, asistenata i administrativnog osoblja na 23 fakulteta i tri umjetničke akademije. Središnja zgrada Sveučilišta, tri akademije i svi fakulteti smješteni su u centru Ljubljane. Najnovije i najmodernije građevine izgrađene su u predgrađu grada, čineći Sveučilište i njegove studente sveprisutnima u gradu.

Sveučilište u Ljubljani provodi i promiče temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja te teži izvrsnosti i najvišoj kvaliteti, kao i najvišim etičkim kriterijima u svim znanstvenim disciplinama i umjetnostima. Na polju nacionalnog identiteta, Sveučilište u Ljubljani posebno razvija i promiče znanstvenu i stručnu terminologiju na slovenskom jeziku. Na temelju vlastitih, slovenskih i međunarodnih istraživanja Sveučilište priprema vrhunske znanstvenike, umjetnike i stručnjake za rad na održivom razvoju, uzimajući u obzir tradiciju europskog prosvjetiteljstva i humanizma, uz poštivanje ljudskih prava. Posebnu pažnju Sveučilište pridaje razvoju talenata.

Sveučilište u Ljubljani potiče interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, izmjenjuje rezultate znanstvenih i umjetničkih postignuća s ostalim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama, čime doprinosi slovenskom i svjetskom korpusu znanja te širenju istog među studentima i ostalim korisnicima. Osim toga, Sveučilište surađuje s gospodarskim i uslužnim organizacijama iz javnog i privatnog sektora, državnim ustanovama, lokalnom zajednicom i civilnim društvom. Suradnja je to koja ubrzava korištenje vlastitih istraživačkih i obrazovnih postignuća i doprinosi razvoju društva. Aktivnim sudjelovanjem u javnom prostoru, Sveučilište je i kritička savjest društva.

Stručnjaci uključeni u projekt:

Pridruženi partner:

Pokrajinski muzej Maribor