Partneri na projektu

Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije

Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije osnovan je 1999. godine temeljem Zakona o zaštiti kulturne baštine te je objedinio sedam regionalnih zavoda za zaštitu kulturne baštine i Restauratorski centar. Zavod je sastavljen od Službe za kulturnu baštinu sa sedam regionalnih ureda i Centra za konzervaciju s dvije organizacijske jedinice – Restauratorski centar i Centar za zaštitnu arheologiju. Sve njegove sastavnice javne su ustanove koje djeluju na području zaštite i konzervacije nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine.

Zavod je aktivan na području konzerviranja i restauriranja. On okuplja povjesničare umjetnosti, arheologe, arhitekte, etnologe, krajobrazne arhitekte, povjesničare, kipare, slikare i mnoge druge stručnjake koji rade u različitim organizacijskim jedinicama Zavoda. Cilj Zavoda očuvanje je i zaštita kulturne baštine Slovenije, poticanje zanimanja šire javnosti za kulturnu baštinu te održavanje ravnoteže između kulturnih spomenika i postojećeg prirodnog i kulturnog okoliša te novih arhitektonskih ostvarenja.

Zavod ima niz administrativnih i stručnih zaduženja koja se odnose na zaštitu nepokretne, pokretne i nematerijalne kulturne baštine. Polje njegova djelovanja nisu samo brojni postupci koji su izravno povezani s očuvanjem baštine i sprečavanjem štete, već uključuju i veliki broj mjera usmjerenih na uključivanje baštine u suvremeni život, predstavljanje baštine široj javnosti i podizanje svijesti o njezinoj važnosti.

Stručnjaci uključeni u projekt: