Partnerji projekta

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bil ustanovljen leta 1999 pod takratnim Zakonom o varovanju kulturne dediščine (ZVKD) in je združil sedem regionalnih zavodov za varstvo kulturne dediščine in Restavratorski center pod eno okrilje. Zavod sestavljajo Spomeniškovarstvena služba s sedmimi območnimi enotami ter Center za konservatorstvo z dvema organizacijskima enotama – Restavratorskim centrom ter Centrom za preventivno arheologijo. S tem zagotavljajo javno službo pri varovanju in konserviranju nepremične kulturne dediščine ter z njo povezano nepremično in neotipljivo dediščino.

Zavod se aktivno ukvarja s področjem konserviranja in restavriranja. Združuje umetnostne zgodovinarje, arheologe, arhitekte, etnologe, krajinske arhitekte, zgodovinarje, kiparje, slikarje in še mnoge druge strokovnjake, ki delujejo v posameznih zavodovih organizacijskih enotah. Cilj Zavoda je ohranjanje in zaščita slovenske kulturne dediščine, povečati interes širše javnosti za kulturno dediščino, kot tudi doseganje ravnotežja med zgodovinskimi spomeniki in obstoječim naravnim in kulturnim okoljem ter novimi arhitekturnimi dosežki.

Zavod opravlja vrsto administrativnih in strokovnih nalog povezanih z zaščito nepremične in z njo povezane premične ter neotipljive kulturne dediščine. Njegovo področje dela ne obsega le številnih postopkov povezanih z neposrednim konserviranjem dediščine in preprečevanjem škode, temveč tudi številne ukrepe, ki so namenjeni vključevanju dediščine v moderno življenje, z njenim predstavljanjem širši javnosti in ozaveščanjem njene vrednosti.

Sodelujoči strokovnjaki: