Partneri na projektu

Sveučilište u Grazu

Sveučilište u Grazu osnovano je 1585. godine i drugo je po starosti sveučilište u Austriji te je jedna od najvećih visokoškolskih ustanova u zemlji. Na njemu su radili mnogi izvrsni znanstvenici, među kojima je bilo i šest dobitnika Nobelove nagrade. Sa 32 500 studenata i 4 300 zaposlenika, Sveučilište u Grazu značajno doprinosi životu glavnog grada pokrajine Štajerske. Geografski položaj Graza potiče znanstvenu, ekonomsku i kulturnu razmjenu s jugoistočnom Europom, što znatno doprinosi gradu, ali i obrazovnim institucijama.

Međunarodna umreženost na poljima obrazovanja, istraživanja, organizacije i razvoja ljudskih resursa značajno je porasla u kontekstu izgradnje Europskog prostora visokog obrazovanja. Sveučilište sudjeluje u programima suradnje s vodećim europskim i izvan-europskim sveučilištima. Jedna od posebnih značajki Sveučilišta u Grazu je i bliska suradnja sa zemljama jugoistočne Europe i članstvo u Skupini Coimbra te Utrechtskoj mreži, koje omogućuju dodatne mogućnosti za mobilnost i suradnju na projektima. Jedinstveni programi stažiranja za članove nastavničkog, istraživačkog i administrativnog osoblja u Austriji, kao i sustavno povećanje kratkoročnih nastavničkih pozicija u okviru Programa Socrates dio su mjera za razvoj ljudskih resursa usmjerenih na međunarodnu suradnju.

Stručnjaci uključeni u projekt:

Pridruženi stručnjaci i partneri: