Obitelj Straub

Johann Baptist Straub (1704–1784)

Johann Baptist, prvorođeni sin stolara Johanna Georga Strauba Starijeg (1674. – 1755.), započeo je svoje naukovanje u očevoj radionici u Wiesensteigu. U München odlazi 1721. godine kako bi učio uz obiteljskog prijatelja i bavarskog dvorskog kipara Gabriela Luidla, koji je u to vrijeme radio u palačama Nymphenburg i Schleißheim. Mladi se umjetnik u Münchenu, u vrijeme kada je Giullielmus de Grof (1676. – 1742.) bio omiljeni kipar izbornog kneza Maksimilijana II. Emanuela (1662. – 1726.), susreo s ranim radovima Egida Quirina Asama (1692. – 1750.) te je bio nadahnut francuskim rokokoom. Godine 1727. Johan Baptist seli se u Beč kako bi završio svoje naukovanje, a surađivao je s umjetnicima koji su bili povezani s carskim dvorom. Nedugo nakon njega, 1730. godine, u Beč dolazi i njegov mlađi brat Philipp Jakob koji, prema arhivskim dokumentima, pohađa nastavu na akademiji. Johann Baptist počeo je raditi u radionici Ignaza Gunsta da bi kasnije surađivao s Christophom Maderom (1697. – 1761.), dvorskim kiparom princa Eugena Savojskog. Između 1730. i 1734. godine ostvaruje svoju prvu samostalnu narudžbu za crkvu Schwarzspanierkirche u Beču. Tijekom zime 1734./1735. godine, vraća se u München, gdje provodi skoro godinu dana radeći za, tada već starog, dvorskog kipara Andreasa Faistenbergera (1646. – 1735.). Za razliku od Beča, gdje je zbog izbora medija (drvo) uvijek bio smatran umjetnikom od manje važnosti, u Münchenu su njegovi radovi privlačili pozornost. Već je 1737. godine postavljen za bavarskog dvorskog kipara, a njegova je radionica postala najistaknutija radionica u rezidenciji izbornog kneza. Surađujući s arhitektom Johannom Michaelom Fischerom, Straub je imao formativni utjecaj na kiparstvo rokokoa u Bavarskoj. Njegovi učenici bili su i neki značajni umjetnici poput Ignaza Günthera (1725. – 1775.), Straubovog zeta Romana Antona Boosa (1733. – 1810.) te nećaka Franza Xavera Messerschmidta (1736. – 1783.).