Družina Straub

Joseph Straub (1712–1756)

Joseph Straub se je rodil leta 1712 v Wiesensteigu na Bavarskem. Verjetno je – podobno kakor njegovi bratje – tudi on prvo kiparsko znanje dobil v očetovi delavnici. Čeprav ne vemo, kje je živel do leta 1736, se zdi verjetno, da je sledil svojim bratom v München, na Dunaj ali v Gradec. Po letu 1733 je najverjetneje nekaj časa delal v delavnici brata Philippa Jakoba v Gradcu. Ko je leta 1736 prišel v Ljubljano, se je za kratek čas zaposlil v delavnici lokalnega kiparja Heinricha Michaela Löhra. Po sodnem sporu z njim je med leti 1738 in 1741 delal za župnijsko cerkev v Vipavi in za okolico (dva podpisana kipa v župnijski cerkvi v Štanjelu sta datirana v leto 1741). Čeprav je dve leti kasneje – leta 1743 – podpisal dva kipa na Kužnem znamenju v Mariboru, njegova vloga pri naročilu tega spomenika ostaja nejasna. Arhivski viri namreč niso znani, kipi pa so izjemno slabo ohranjeni. Zatem je ostal v Mariboru, kjer se je leta 1746 tudi poročil. Do svoje smrti 1756 je izpolnil številna naročila za Štajersko, nekaj pa tudi za Hrvaško in Madžarsko. Verjetno je bil vse življenje v dobrih stikih s svojim bratom Philippom Jakobom. Ko se je ta leta 1751 drugič poročil v Mariboru, je bil Joseph njegova poročna priča. Med dokumentiranimi deli Josepha Strauba sta najpomembnejša veliki oltar iz župnijske cerkve sv. Jožefa na Studencih pri Mariboru (kipi so danes hranjeni v Pokrajinskem muzeju Maribor) in iz minoritske cerkve na Ptuju (od katerega je ohranjen le del kipov). Vprašanje njegove očitno velike in dobro organizirane delavnice ostaja neraziskano. Po njegovi smrti je delavnico prevzel in delo uspešno nadaljeval Jožef Holzinger.