Družina Straub

Johann Georg Straub mlajši (1721–1773)

O življenju in delu Johanna Georga Strauba mlajšega je danes precej malo znanega. Njegovo delo v vlogi pomočnika v delavnici starejšega brata Philippa Jakoba (1706–1774) je dokumentirano leta 1751. Nato je živel v Radgoni na južnem avstrijskem Štajerskem, kjer je leta 1753 sklenil zakonsko zvezo. Njegov opus predstavlja svojevrsten problem, saj mu lahko z gotovostjo pripišemo le desni oltar v podružnični cerkvi Marije Pomagaj (Frauenkirche) v Radgoni. Gre za kvalitetno delo, ki ga lahko stilno opredelimo kot delo klasičnega baroka.