Obitelj Straub

Johann Georg Straub Mlađi (1721–1773)

Život i umjetnički rad Johanna Georga Strauba Mlađeg još uvijek nije dovoljno poznat. Dokumentirano je njegovo naukovanje u radionici starijeg brata Philippa Jakoba Strauba (1706. – 1774.) 1751. godine. Nakon toga živio je u Bad Radkersburgu u južnoj Štajerskoj, gdje se 1753. godine oženio. Teško je pratiti njegovu kiparsku djelatnost. Poznato je samo da je izradio desni oltar crkve Frauenkirche Mariahilf u Radkersburgu. Njegov je stil uzvišen i moguće ga je odrediti kao klasični barok.