O projektu

Projekt temelji na spoznanju, da je bilo pet bratov iz družine Straub med vodilnimi kiparji 18. stoletja v več mestih današnje Nemčije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Najstarejši izmed sinov, Johann Baptist Straub (1704–1784) je imel delavnico v Münchnu, Philipp Jakob Straub (1706–1774) v Gradcu, Joseph Straub (1712–1774) v Mariboru in Johann Georg Straub (1721–1773) v Radgoni (Bad Radkesburg), najmlajši od sinov, Franz Anton (1726–1774/76), pa je živel in delal v Zagrebu.

Vsi umetniki so izhajali iz iste kiparske in mizarske delavnice v Wiesensteigu, ki jo je vodil njihov oče Johann Georg (1674–1755), pri katerem so dobili tudi osnovno umetnostno izobrazbo. Svoje znanje in umetniško spretnost so izpopolnjevali v okoljih, kjer so delovali in tudi sami vplivali na tamkajšnjo lokalno produkcijo. Osupljiv uspeh so dosegli predvsem zaradi svoje vrhunske tehnične podlage in sposobnosti prilagajanja pričakovanj skupnosti, v katerih so delovali. Slednje, v kombinaciji z njihovimi posameznimi talenti, je pripeljalo do opaznih različic znotraj njihovega skupnega rokokojskega jezika.

Do sedaj se je opus družine Straub raziskoval le na nacionalnih ravneh, s projektom pa želimo preučevati opuse članov družine kot umetnostno in zgodovinsko enoto, s prikazom razvoja in prilagoditev sloga ter načina delovanja posameznih delavnic. Namesto gole izmenjave rezultatov pridobljenih s posameznimi lokalno usmerjenimi raziskavami, je projekt za doseg zadanega cilja v svojo raziskovalno skupino povezal posamezne raziskovalce iz štirih držav. Raziskovalci iz različnih držav skupaj preučujejo posamezne spomenike in situ z analizo samih umetnin in kritičnega pretresa stanja raziskav. Poleg tega se hkrati uporabljajo in usklajujejo pristopi različnih disciplin celotne raziskovalne ekipe.

S primerjalnimi raziskavami bo mogoče osvetliti pomembnost družine Straub pri oblikovanju in širjenju rokokojskih slogovnih značilnosti v okviru srednjeevropske umetnosti. Raziskava se tako osredotoča na družbene, politične in kulturne dejavnike, ki so pripeljali do preoblikovanja sloga, ki je do neke mere specifičen za vsako od preučevanih okolij. V ta namen je potrebno opraviti dodatne arhivske raziskave v kombinaciji s primerjalnimi študijami oblikovanja, materialov in tehnologije.

Cilj projekta je priprava kataloga umetnostnih del, ki so atribuirana članom družine Straub. Vse štiri države si delijo nekaj podobnosti v družbenem, zgodovinskem in kulturnem razvoju, zato je mogoče zaznati tudi nekaj skupnih problemov. Primerjalno vrednotenje ohranjenosti in konservatorsko-restavratorskih strategij, ki se med seboj v posameznih državah precej razlikujejo, bo služilo kot osnova za izdelavo izhodišč trajnostnega restavriranja tovrstne kulturne dediščine. To pomeni, da se mora umetnine prezentirati na način, ki bo dostopen širokemu krogu javnosti, vključno s skupinami z različnim družbenim ozadjem, starostjo in zdravstvenim stanjem.

Projekt TrArS je bil ustvarjen z namenom medsebojnega povezovanja in krepitve sodelovanja evropskih strokovnjakov ter institucij na področju varovanja kulturne dediščine, povečanja mobilnosti strokovnjakov, spodbujanja izmenjave idej in pridobljene rezultate, s pomočjo prepleta kulture ter znanosti, približati širši javnosti.

Projekt se financira s pomočjo podpore Evropske komisije, kot tudi Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške in Bavarskega državnega ministrstva za izobraževanje, znanost in umetnost.