O projektu

Projekt se temelji se na činjenici da su petorica braće iz obitelji Straub u 18. stoljeću bili vodeći kipari u nekoliko gradova današnje Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske. Najstariji od njih, Johann Baptist Straub (1704. – 1784.), imao je radionicu u Münchenu, Philipp Jakob Straub (1706. – 1774.) u Grazu, Joseph Straub (1712. – 1756.) u Mariboru, Johann Georg Straub (1721. – 1773.) u Bad Radkersburgu, dok je najmlađi od njih, Franz Anton (1726. – 1774/76.), živio i radio u Zagrebu. Petorica braće potekli su iz iste kiparske i stolarske radionice u Wiesensteigu, koju je vodio njihov otac Johann Georg (1674. – 1755.) i koji je zaslužan za njihovo osnovno obrazovanje. Svoje znanje i umjetničku vještinu, kao i lokalnu razinu umjetničke produkcije, nadograđivali su u interakciji s umjetničkim okruženjima u kojima su djelovali. Značajan uspjeh postigli su, u najvećoj mjeri, zahvaljujući vrhunskoj tehničkoj podlozi te njihovoj iznimnoj prilagodljivosti očekivanjima zajednica za koje su svoja djela izrađivali. Upravo je taj čimbenik, u spoju s njihovim pojedinačnim talentima, razlog mnogim varijacijama njihovog zajedničkog rokoko vokabulara.

Dosad je opus obitelji Straub proučavan na nacionalnoj razini. Cilj je ovog projekta istražiti opus članova obitelji kao umjetničku i povijesnu cjelinu koja pokazuje razvitak i prilagodljivost stila i razinu proizvodnje izvorne radionice. Kako bi se nadišla obična razmjena rezultata pojedinačnih, lokalno usmjerenih istraživanja, projekt je okupio grupu stručnjaka koju čine istraživači iz četiri države. Okupljanjem istraživača iz različitih zemalja umjetnička se djela proučavaju in situ i u kontekstu rezultata dosadašnjih istraživanja. Nadalje, istovremeno se primjenjuju različite znanstvene discipline i metodologije kako bi se stvorila potpuna slika o određenoj umjetnini.

Komparativno istraživanje pruža uvid u važnost obitelji Straub za oblikovanje i širenje stilskih obilježja rokokoa u okviru srednjeeuropske umjetnosti. Istraživanje je usmjereno na društvene, političke i kulturne temelje koji su utjecali na preoblikovanje stila koje je specifično za svaku proučavanu zajednicu. Da bi se tema u potpunosti obradila, potrebno je provesti dodatna arhivska istraživanja u kombinaciji s komparativnom studijom oblikovanja, materijala i tehnologije.

Cilj je projekta izraditi katalog umjetnina koje se pripisuju članovima obitelji Straub. Četiri države uključene u projekt imaju neke sličnosti u društvenom, povijesnom i kulturnom razvitku, što omogućuje otkrivanje mnogih zajedničkih problema. Komparativna evaluacija strategija očuvanja, konzerviranja i restauriranja, koje se razlikuju u pojedinačnim zemljama, bit će temelj za izradu platforme za održivu zaštitu i očuvanje te vrste baštine. To znači da se umjetnička djela moraju prezentirati na način da budu dostupna široj javnosti, uključujući i skupine različitog socijalnog, dobnog i zdravstvenog statusa.

Projekt TrArS osmišljen je tako da poveže i ojača suradnju između europskih stručnjaka i ustanova koje djeluju na području zaštite kulturne baštine, unaprijedi njihovu mobilnost, promiče razmjenu ideja te da ispreplitanjem kulture i znanosti približi ishode projekta široj javnosti.

Ovaj projekt financiran je sredstvima Europske komisije te sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Bavarskog državnog ministarstva obrazovanja, znanosti i umjetnosti.