Novice

Po sledeh družine Straub v Wiesensteigu – nova arhivska odkritja

Raziskave v župnijskem arhivu sv. Cirijaka in mestnem arhivu v Wiesensteigu, domačem kraju družine Straub, so skupaj z analizo podatkov prinesle nekaj zanimivih in novih spoznanj, ki vplivajo na podobo družinskega drevesa. Avstrijska umetnostna zgodovinarka Julia Strobl je oktobra 2018 obiskala Baden-Württemberg, kjer sta ji neomejen dostop do arhivskega gradiva velikodušno omogočila tamkajšnji župnik Ralf Baumgartner in župan Gebhard Tritschler, zgodovinar Helmut Poloczek pa je ponudil podporo pri raziskavah v arhivu.

Več

Interventni posegi na dveh lesenih plastikah Jožefa Strauba z velikega oltarja v župnijski cerkvi sv. Danijela v Štanjelu

Med popisom del poznobaročnega kiparja Jožefa Strauba smo obiskali tudi župnijsko cerkev sv. Danijela v Štanjelu. Na kamnit oltar so postavljene štiri lesene plastike, od tega sta dve, kip sv. Jožefa z Jezusom in kip sv. Janeza Nepomuka, dokumentirani deli Jožefa Strauba.

Več

Veliki oltar sv. Areha v cerkvi sv. Areha na Pohorju (Frajhajm)

Del slovenske ekipe, ki sodeluje pri projektu TrArS je cerkev sv. Areha na Pohorju prvič skupaj obiskal v aprilu 2018, in sicer z namenom popisa in raziskave del Jožefa Strauba v Sloveniji.

Več

Preiskave izbranih umetnin Philippa Jakoba Strauba

Pilotni projekt Umetnostnozgodovinskega inštituta (Univerza v Gradcu) in Inštituta za geodezijo (Tehnična univerza v Gradcu)

Več

Tretje projektno srečanje na Bavarskem

Bavarski deželni urad za spomeniško varstvo je gostil tretje projektno srečanje partnerjev TrArS, ki je vključevalo študijske obiske strokovne skupine za tehnične raziskave in strokovne skupine za raziskave del Johanna Baptista Strauba. Bavarski partnerji so 22. in 23. januarja 2019 pod vodstvom Ruperta Karbacherja organizirali koordinacijski sestanek, strokovne predstavitve, sestanek uredniška odbora ter terenske oglede.

Več