Novice

Predstavitev projekta »Po sledeh umetnosti družine Straub« in mednarodna študentska delavnica

Varaždin: Mestni muzej Varaždin – Ludbreg: RO Ludbreg, Hrvaški restavratorski zavod, 10.–11. maj 2018

Več

Predstavitev projekta v sklopu programa Ustvarjalne sinergije

Projekt TrArS, »Po sledeh umetnosti družine Straub« je bil kot primer dobre prakse predstavljen na dvodnevnem dogodku »Ustvarjalne sinergije«, ki so ga organizirali Centri Ustvarjalne Evrope – Kultura iz Hrvaške, Slovenije in Avstrije.

Več

Poročilo o študijskem obisku Wiesensteiga 16. 04. 2018

V okviru dela na mednarodnem projektu »Po sledeh umetnosti družine Straub« so se člani manjše strokovne skupine iz Münchna in Dunaja, ki se ukvarja z Johannom Baptistom Straubom, odločili obiskati Wiesensteig v zvezni deželi Baden-Würtenberg – domovino Johanna Georga Strauba in njegovih petih sinov.

Več

Dokumentiranje Straubovih del v Sloveniji

Del slovenske ekipe, ki so jo sestavljali Saša Dolinšek (konservatorka-restavratorka, RC ZVKDS), Valentin Benedik (umetnostni zgodovinar, dokumentacija, RC ZVKDS), Valentina Pavlič (umetnostna zgodovinarka, Univerza v Ljubljani) in Katra Meke (umetnostna zgodovinarka, Univerza v Ljubljani), se je v preteklih tednih odpravil po sledeh umetnostnih del Jožefa Strauba na današnjem Slovenskem ozemlju.

Več

Novoodkrito delo kiparja Jožefa Strauba

Umetnostna zgodovinarka Valentina Pavlič, mlada raziskovalka na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete ter doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki sodeluje pri projektu TrArS, je v Biltenu Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva objavila kratek prispevek o novoodkritem delu kiparja Josepha Strauba.

Več