Vijesti

9. 10. 2018.

Djelovanje braće Straub u Mađarskoj – terensko istraživanje

Istraživačice projekta Straub, Ingeborg Schemper i Julia Strobl (Beč, Austrija), Valentina Pavlič i Saša Dolinšek (Slovenija), te Martina Ožanić i Martina Wolff Zubović (Hrvatska) posjetile su 25. 9. župne crkve u Szécsiszigetu i Egervaru, te franjevačku crkvu u Nagykaniszi. Razlog terenskog istraživanja je upoznavanje s opusom braće Straub u Mađarskoj, dijelom iste kulturne cjeline u 18. stoljeću, te propitkivanje postojećih atribucija, uglavnom preuzetih iz već postojeće literature.

Iako je glavni oltar župne crkve Szécsiszigetu pripisan radionici Philippa Jakoba Strauba u zajedničkoj diskusiji stilskom analizom je ustanovljeno da se na skulpturama primjećuju tek odjeci njegovih oblikovnih značajki što upućuje na daljnja arhivska istraživanja.

U franjevačkoj crkvu u Nagykaniszi, Valentina Pavlič održala je za sudionike projekta izlaganje o djelima Josepha Strauba smještenima u crkvi, skulpturama sv. Ivana Nepomuka i sv. Florijana te bočnim oltarima. Na glavnom oltaru župne crkve u Egervaru u monumentalnom tabernakulu su smještene kopije skulptura sv. Roka i sv. Sebastijana pripisanih Philippu Jakobu Straubu, čiji se originali nalaze u Muzeju lijepih umjetnosti u Budimpešti. Tijekom stilske analize oltara kao cjeline, povela se zanimljiva diskusija o provenijenciji skulptura koje kvalitetom izvedbe nadmašuju oltar a ujedno se „ne uklapaju“ u njegov ikonografski program. Susretljivi župnik nas je informirao o povijesti crkve, donatorima i kasnijim obnovama.

Traženje daljnjih informacija o skulpturama vodilo nas je u Budimpeštu, u Muzej lijepih umjetnosti gdje smo se zaputili naredni dan. Dočekale su nas kustosica zbirke Zsuzsanna Boda i Anna Jávor, stručnjakinja za baroknu umjetnost Mađarske. Kolegice su pokazale veliku susretljivost pokazavši nam muzej unatoč radovima na njegovoj renovaciji. Originalne skulpture su za potrebe radne skupine posebno izložene, te je uslijedila diskusija o njihovoj provenijenciji, trenutku smještanja na glavni oltar, točnom datumu dolaska u muzej i oblikovnim značajkama. Zaključeno je da su nužna daljnja istraživanja arhivskih izvora, osobito arhiva plemićke porodice koja je bila naručitelj oltara.

Terensko istraživanje je završilo sastankom radne skupine na kojem su se rezimirali zaključci i planirala sljedeća događanja.

Martina Wolff Zubović