Novice

3. 5. 2019.

Novo odkritje v opusu Franza Antona Strauba

Opus Franca Antona Strauba, najmlajšega člana družine Straub, je od nedavnega bogatejši za novo atribucijo. Razen oltarja v frančiškanski cerkvi v Kostajnici in prižnice v takratni frančiškanski cerkvi v Mariji Gorici, se Straubovo ime do sedaj ni povezovalo z nobenim drugim samostanskim redom.

Pred kratkim pa je dr. Martina Ožanić, umetnostna zgodovinarka v hrvaški ekipi projekta Po sledeh umetnosti družine Straub, identificirala še eno umetnino, ki se je v literaturi »skrivala« pod atribucijo neznanega pavlinskega kiparja. Oba kipa, sv. Nikodem in sv. Marija Magdalena, ki izvirata iz pavlinske samostanske cerkve v Remetah nedaleč od Zagreba, sta danes nameščena v župnijski cerkvi v Svetom Petru Čvrstecu. Kljub številnim dokumentom in skrbno pisanim kronikam v pavlinskih samostanih, so arhivski viri o teh dveh skulpturah (in oltarju Kristusa Trpina, s katerega najverjetneje izvirata) precej skromni. Domneva se, da sta nastali okoli leta 1760, kot potencialnega naročnika, ali pa vsaj osebo, ki je vzpodbudila gradnjo, pa ponovno srečamo zagrebškega škofa Franja Thauszya. Thauszy je bil velik častilec Remetske Matere božje in je kraj pogosto obiskoval, zato ni nemogoče, da bi prav on priporočal Franza Antona za izdelavo novega oltarja.

Slogovna in primerjalna analiza izvrstno izdelanih kipov kažeta prepričljive sorodnosti z njegovim opusom. Trikotno oblikovani obrazi z majhnimi, polnimi ustnicami, žalostno umeščenimi očmi, spiralno uvihanimi prameni brade in las, široka ramena in oblikovanje draperije ter muskulature z naglašenimi detajli, spominjajo na podobno oblikovanje Sv. Janeza Evangelista v Prepolnem. Posamezni elementi na kipu sv. Marie Magdalene z močnim, cilindrično oblikovanim vratom in kačasto zvijajočimi prameni las, ki padajo na njena ramena, so prav tako sorodni kipu Sv. Marije Magdalene v Prepolnem, medtem ko je gesta užaloščene Marije Magdalene, ki si z robcem briše solze, blizu analogni rešitvi desnega angela na oltarju dvorne kapele v Lužnici. Kiparske figure s poudarjeno ukrivljenimi telesi kažejo na podobnosti s svetniki na stranskih oltarjih v Kloštar Ivaniću.

Navedena razmišljanja je v Peristilu objavila Martina Ožanić, več podobnosti si lahko preberete tudi v kataložni enoti našega spletnega kataloga del.

Fotografije: Hrvaški restavratorski zavod, Goran Tomljenović, 2019