Novice

13. 3. 2019.

Po sledeh družine Straub v Wiesensteigu – nova arhivska odkritja

Raziskave v župnijskem arhivu sv. Cirijaka in mestnem arhivu v Wiesensteigu, domačem kraju družine Straub, so skupaj z analizo podatkov prinesle nekaj zanimivih in novih spoznanj, ki vplivajo na podobo družinskega drevesa. Avstrijska umetnostna zgodovinarka Julia Strobl je oktobra 2018 obiskala Baden-Württemberg, kjer sta ji neomejen dostop do arhivskega gradiva velikodušno omogočila tamkajšnji župnik Ralf Baumgartner in župan Gebhard Tritschler, zgodovinar Helmut Poloczek pa je ponudil podporo pri raziskavah v arhivu.

Priimek Straub je v župnijskih arhivih mogoče zaslediti že v 17. stoletju, vendar je možno, da je družina v Wiesensteigu živela že pred tem . Ob koncu tridesetletne vojne, leta 1648, je švedska vojska zanetila požar, v katerem je popolnoma zgorelo 124 hiš in cerkev, skupaj z matičnimi knjigami rojstev, porok in smrti. Mizar in rezbar Johann Ulrich Straub (ok. 1645–1706), ki se je 1667 poročil z Anno Mario Buck, je tako prvi znani dokumentirani prednik družine kiparjev. Omenja se tudi sodar Hans Straub, ki je umrl leta 1680. Njegov sin Johannes se je poročil leta 1666 in je najverjetneje pripadal isti generaciji kot Johann Ulrich. Sorodstvena povezanost je možna, vendar se je zaradi pomanjkanja dokumentov pred letom 1648 ne da dokazati.

Sinova Johanna Ulricha Strauba, Johann Georg (1674–1755) in Johannes (1681–1759) sta s svojima družinama živela v Wiesensteigu, vendar so le potomci mlajšega brata – torej moška linija Johannesa Strauba – ostali v domačem kraju, kjer so delovali kot rezbarji in slikarji. Kot je znano, je pet odraslih sinov Johanna Georga, ki se mu je v dveh zakonih sicer rodilo 20 otrok, zapustilo rodni Wiesensteig in so se kot uspešni kiparji ustalili v Münchnu, Gradcu, Radkesburgu, Mariboru in Zagrebu. V družini je dvakrat prišlo do pojava dvojčkov – genetske predispozicije, ki se je najverjetneje prenašala po moški liniji. V Zagrebu živeči Franz Anton Straub (1726–1774/76), je imel sestro dvojčico, ki je umrla dva meseca po rojstvu. Thomasa (1722–1745), enega od bratov slavnih kiparjev iz družine Straub, je zgodovina pozabila. Slednji je delal kot mizar v očetovi delavnici in umrl dokaj mlad zaradi "hitziges Fieber", kar bi se lahko nanašalo na trebušni tifus. V mrliško knjigo je vpisan kot “solutus scrinarius”, torej neporočeni mizar. Zadnji mizar v družini z delavnico v Wiesensteigu je bil Joseph Straub (1753–1825), pravnuk Johannes Ulricha. Josephov sin, Johannes Nepomuk (1784–1837), je nadaljeval z očetovim poklicem, kot pomočnik pa je dokumentiran tudi na Dunaju. Kasneje se je najverjetneje zaradi družinskega spora ustalil v bližnjem Deggingenu.

Julia Strobl