Novice

21. 2. 2019.

Interventni posegi na dveh lesenih plastikah Jožefa Strauba z velikega oltarja v župnijski cerkvi sv. Danijela v Štanjelu

Med popisom del poznobaročnega kiparja Jožefa Strauba smo obiskali tudi župnijsko cerkev sv. Danijela v Štanjelu. Na kamnit oltar so postavljene štiri lesene plastike, od tega sta dve, kip sv. Jožefa z Jezusom in kip sv. Janeza Nepomuka, dokumentirani deli Jožefa Strauba. Kip sv. Janeza Nepomuka ima na podstavku podpis: IOSE: STRAVP INVENTOR SCVLP: ANNO 1741. Leseni plastiki sv. Avguština in sv. Gregorja sta kasnejši deli doslej neznanega avtorja. Leseni nosilec plastik je v slabem stanju, še posebej leseni nosilec na Straubovih kipih. Les je poškodovan predvsem zaradi delovanja še vedno prisotnih insektov, imenovanih Navadni trdoglavci, in zaradi lesne trohnobe. Po videnem stanju smo se odločili, da lesene plastike prepeljemo v Restavratorski center v Ljubljani in na njih izvedemo dezinsekcijo, da ustavimo delovanje lesnih insektov. Sprva smo po zaplinjevanju nameravali na dveh Straubovih kipih nadaljevati s konservatorsko- restavratorskimi posegi, drugi dve leseni plastiki pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev vrniti nazaj v cerkev. Kasneje smo se odločili, da konservatorsko-restavratorske posege izvedemo na vseh štirih lesenih plastikah.

Dr. Katja Kavkler iz Naravoslovnega oddelka ZVKDS- Restavratorskega centra je z vseh štirih lesenih plastik vzela vzorce za analizo barvnih plasti in materialov, pri čemer se bo še posebej posvetila materialom, ki so bili prvotno uporabljeni na kipu sv. Jožefa in sv. Janeza Nepomuka.

Na poslikavah lesenih plastik smo izvedli sondiranja plasti poslikav in ugotovili, da je pod več plastmi monokromatičnih poslikav, ki imitirajo kamen (bel marmor), polikromacija s posrebritvijo in pozlato. Straubovi plastiki pa imata pod polikromcijo, ki je skupna  vsem štirim lesenim plastikam, ostanke še ene, torej njune prvotne polikromacije.

V juniju, ko je v Ljubljani potekalo drugo srečanje sodelujočih pri projektu TrArS, smo si skupaj zbrani ogledali stanje lesenih plastik.

Na dveh lesenih plastikah, sv. Jožefu z Jezusom in sv. Avguštinu smo odstranili plasti preslikav. Odstranjevanje preslikav je bilo zaradi različnih materialov in debelih nanosov zahtevno, saj smo želeli v čim večji meri ohraniti spodnjo poslikavo, ki pa je precej občutljiva na topila.

Med postopkom odstranjevanja preslikav se je na nekaterih delih lesenih plastik pokazalo, da je potrebno močno poškodovani leseni nosilec pred nadaljnjimi posegi utrditi. V tej fazi smo utrjevali predvsem hrbtišče in oslabeli leseni nosilec na licu plastik. Ko smo dosegli želeno trdnost nosilca, smo zapolnili večje poškodbe na nosilcu ter nadaljevali z odstranjevanjem preslikav.

Konservatorsko-restavratorska dela se izvajajo na oddelku za les Restavratorskega centra ZVKDS (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije).

Saša Dolinšek, restavratorka in Valentina Pavlič, umetnostna zgodovinarka