Vijesti

21. 2. 2019.

Interventni radovi na četiri polikromirane drvene skulpture s glavnog oltara u župnoj crkvi sv. Danijela u Štanjelu

Tijekom prikupljanja i dokumentiranja umjetničkih djela članova obitelji Straub u Sloveniji, V. Pavlič, V. Benedik i S. Dolinšek su posjetili župnu crkvu sv. Danijela u Štanjelu. Iznad kamenog oltara nalaze se četiri polikromirane drvene skulpture. Dvije od njih - skulpture sv. Josipa s Isusom i sv. Ivana Nepomuka - dokumentirana su djela Josepha Strauba (skulptura sv. Ivana Nepomuka ima na bazi natpis: IOSE: STRAVP INVENTOR SCVLP: ANNO 1741). Drvene skulpture sv. Augustina i sv. Grgura su nastale kasnije a djela su (za sada) nepoznatog kipara.   

Drvene baze svih četiriju skulptura, a osobito onih Josepha Strauba, teško su oštećene drvotočcima i trulenjem. Odlučili smo ih odnijeti u Restauratorski centar u Ljubljani kako bismo ih dezinfestirali jer su se drvotočci još uvijek nalazili u već propalom drvetu. Nakon dezinsekcije anoksičnim postupkom nismo skulpture u tako lošem stanju mogli vratiti natrag u crkvu. Dr. Katja Kavkler je sa svake skulpture uzela nekoliko uzoraka polikromije kako bi laboratorijski analizirala slojeve boje i materijala. Na nekoliko smo mjesta sondirali sva četiri kipa. Prvo ispitivanje polikromije je dalo vrlo zanimljiv rezultat. Na sva četiri kipa smo ispod nekoliko jednobojnih slojeva uljane boje koja je imitirala kamen i bijeli mramor pronašli vrlo šarenu polikromiju s pozlatom i posrebrenjem. Međutim, skulpture Josepha Strauba su ispod tog sloja imale još jednu polikromiju.

U lipnju 2018. godine, za vrijieme drugog općeg sastanka projekta TrArS u Ljubljani, prisutni stručnjaci su pregledali skulpture iz Štanjela i ramotrili kako ih u konačnici prikazati.

Nakon toga je sa skulptura trebalo ukloniti slojeve premaza. Započeli smo sa skulpturom sv. Josipa s Isusom, Josepha Strauba, i skulpturom sv. Augustina nepoznatog kipara. Uklanjanje naknadnih premaza je bio dugotrajan postupak jer smo morali ukloniti nekoliko debelih slojeva uljane boje, a prva polikromija je bila vrlo osjetljiva na polarna otapala. Usred postupka smo morali ojačati drveni nosač jer je bio do te mjere propao da nismo mogli nastaviti s radom. Kada smo ojačali drvo, ispunili smo praznine i nastavili s uklanjanjem premaza. Radovi na kipovima sv. Ivana Nepomuka (Joseph Straub) i sv. Grgura su u tijeku.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na četiri skulpture iz Štanjela odvijaju se u odjelu za drvo u Restauratorskom centru u Ljubljani.

Saša Dolinšek, restauratorica, i Valentina Pavlič, povjesničarka umjetnosti