Novice

14. 7. 2018.

Drugo projektno srečanje v Ljubljani

Slovenski partnerji so med 13. in 14. junijem 2018 organizirali in gostili drugo projektno srečanje v okviru projekta TrArS. Sestanek se je odvijal v prostorih Zavoda za varstvo kulturne dediščine na Restavratorskem centru v Ljubljani. Udeležence sta pozdravila Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS, in dr. Robert Peskar, generalni konservator.

Omenjeno srečanje je bilo razdeljeno na dva vsebinska dela. V prvem delu je bil poudarek na preteklih aktivnostih in rezultatih pridobljenih na podlagi raziskav na nacionalnem nivoju kot tudi med terenskim delom posameznih strokovnih skupin. Udeleženci so poročali o novih odkritjih, odprtih raziskovalnih vprašanjih, opazovanju trenutnega stanja umetnin družine Straub, o uporabljenih materialih pa tudi o diseminaciji in promocijskih aktivnosti projekta. Posebna pozornost je bil namenjena tudi v večji meri dokončani spletni bazi podatkov v obliki kataloga.

V popoldanskem delu je skupina obiskala Narodno galerijo (dela Jožefa Strauba z neznano provenienco, druga kiparska dela z območja Štajerske, mdr. Veita Königerja in Jožefa Holzingerja) in ljubljansko stolnico, kjer so si ogledali sočasno cerkveno opremo (oltarji, orgle), ki bi Jožefu Straubu lahko služila kot študijska referenca med njegovim bivanjem v Ljubljani.

Drugi del projektnega srečanja je bil posvečen pomembnim pogovorom in odločitvam uredniškega odbora, predvsem v zvezi z vsebinskimi in oblikovnimi vprašanji končne monografije. Srečanje se je nadaljevalo z obiskom Oddelka za les Restavratorskega centra, ki ga je Saša Dolinšek, konservatorka-restavratorka, ki dela na projektu, predstavila projektnim partnerjem. Za kratek čas se je skupini pridružil tudi dr. Ferdinand Šerbelj, specialist za baročno umetnost. Poseben poudarek med ogledom je bil namenjam kiparskim delom Jožefa Strauba, ki so trenutno v procesu konserviranja in restavriranja (iz Pokrajinskega muzeja Maribor in Štanjela) ter spremljajoči diskusiji. Zatem je vodja Oddelka za naravoslovne raziskave dr. Katja Kavkler pripravila zanimivo predavanje o rezultatih analize vzorcev, ki so bili vzeti z nekaterih Straubovih kipov v Sloveniji. Ob koncu je skupina obiskala še Oddelek za štafelajno slikarstvo, ki ga je predstavila mag. Barbara Gosar Hirci, vodja omenjenega oddelka.